Projenin Hedefleri

PAMUĞUN DİJİTAL SERÜVENİ

  • Temel amaç: GAP Bölgesi’nde, pamuk üretim değer zincirinde sürdürülebilir üretime yönelik kaynak etkinliğini ve verimliliği artırmaya katkıda bulunmak
  • Üretime yönelik dijital teknolojiler destekli bir model geliştirmek
  • Dijital model uygulamasında elde edilecek büyük veriyi değerlendirecek algoritma ve veri analitiği yapısını geliştirmek
  • Dijital teknoloji kullanımıyla girdi tasarrufunu, çıktıda ise kalite ve verim/rekolte artış düzeylerini ölçümlemek
  • Türkiye’de dijital teknolojilerin tarım-gıda sektörüne uygulanmasına yönelik bir IoT ile pamuk dijital üretim modeli geliştirmek
  • Saha araştırması yolu ile üretim zincirindeki kaynak etkinsizliklerini ve verimlilik kayıplarını belirlemek
  • Türkiye için bir ilk olarak, dijital teknolojilerin kullanımı ile tarım değer zincirinde hem ekonomi hem de ekoloji boyutlarını birlikte analiz etmek, bu sayede ekonomik ve çevresel boyutları ile kaynak verimliliği sağlamak.

Projenin Fazları

1.Faz

Pamuk Değer Zincirine Uygulanacak IoT Destekli Kaynak Etkinliği Modelinin Geliştirilmesi

2.Faz

Pamuk Üretimi Aşaması

3.Faz

Pamuk Hasatı Sonrası Aşamalar

4.Faz

IoT Modelinin Kurgulanmasına Yönelik Yol Haritasının Geliştirilmesi

Modelin Geliştirilmesi

-

Pamuk Üretim Aşaması

-

Pamuk Hasatı Sonrası

-

IoT Modeli

-

Proje Girdileri

Tohum, Gübre, Zirai İlaç

Pamuk üretimi süreçlerinde arazide kullanılacak

Makineler

Pamuk üretimi süreçlerinde arazide kullanılacak olan traktör ve ekipmanları ve hasat makinesi

Sulama Sistemi

Damla sulama sistemi

Veri

Tarla seviyesinde ve uzaktan algılama ile toplanan veri ve kaydedilen görüntüler

İklim İstasyonu

Arazideki hava durumu koşullarına dair anlık ve hassas bilgileri almaya yönelik

Algoritma ve Veri Analitiği

Veri işleme sonuçlarına göre arazide yapılması gereken uygulamaları tanımlayacak algoritmanın geliştirilmesi ve analizi

Proje Ekosistemi

Proje Ortakları

Boğaziçi Üniversitesi

Proje İşbirlikleri

Proje Destekçileri

Metos

İş Ortağı

Proje Danışmanları

Projedeki Gelişmeleri Takip Edebilirsiniz

Yeni Gelişmeler