Proje Adı:

Nesnelerin İnterneti Vasıtasıyla Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Etkinliği Ve Verim Artışı Sağlanmasının Ekonomik Ve Çevresel Etkileri

Güncel Gelişmeler

Proje Hakkında Güncel Gelişmeleri Takip Edebilirsiniz

Gelişmeler

Sonuçlar, Kazanımlar:

PAMUĞUN DİJİTAL SERÜVENİ

  • Türkiye için öncü nitelikte olan Pamuk için Nesnelerin İnterneti kullanılarak tasarlanacak Dijital Tarım Projesi’nin metodolojisi geliştirilmiş ve uygulaması yapılmış olacaktır.
  • Türkiye tarımında dijital teknolojilerin kullanılması ve bunun kazanımları konusunda farkındalık yaratarak benzer uygulamalara ivme kazandıracaktır.
  • Proje kaynak verimliliği açısından da önemli kazanımlar yaratacaktır. Teknoloji destekli üretim ile birim alan bazında gübre, ilaç, su kullanımının azalması ve verimin/mahsulun artması beklenmektedir. Bu kazanımgirdi maliyetlerinin azalmasına, dolayısı ile çiftçinin rekabet gücünün ve refahının artmasına yol açacaktır.
  • Hasat sonrası üretim süreçleri için yapılacak verimlilik analizi ve iyileştirme önerileri ile bu süreçler için de kaynak etkinliğini artırmak mümkün olabilecektir.